عناوين مطالب وبلاگ
- خطای وجه وصفی معلق (dangling participle) چیست؟
- انواع کتاب در فرآیند چاپ کتاب
- نگارش روان متون آکادمیک با ایجاد پیوند منطقی بین جمله‌ها
- تمایز میان حقیقت علمی و ادعای علمی در نگارش آکادمیک با استفاده از مفهوم تردید (hedging)
- پیر ریویو یا peer review چیست؟
- ۱۰ راه بسیار ساده برای نگارش و چاپ کتاب
- در چه شرایطی مقاله مصداق سرقت علمی محسوب می شود؟
- اسم‌سازی (nominalization) و شفافیت در نگارش آکادمیک
- تاثیر چاپ کتاب در مصاحبه دکتری
- We در مقابل They: استفاده از اول شخص و سوم شخص در ترجمه مقاله پژوهشی
- ترتیب صفت ها و جایگاه درست آن ها در ترجمه و نگارش آکادمیک
- آسیب‌های استفاده از مقایسه ناقص و غلط در مقاله‌های علمی
- چاپ کتاب ارزان و سریع
- استفاده از قیدها در ترجمه و نگارش مقاله علمی
- ترجمه انگلیسی به فارسی متون علمی
- چاپ کتاب درسی و آموزشی
- اهمیت نشانه گذاری در ترجمه مقالات علمی
- اهمیت تطابق فعل و فاعل در نگارش مقاله علمی
- انواع جلد در چاپ کتاب
- قرار داد درصدی در چاپ کتاب چگونه محاسبه می شود؟
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد